PDA

View Full Version : Quỹ Cà phê Thánh ca Tháng 10/2012Phù thủy nhỏ
16-11-2012, 12:22 AM
Do bận việc nên hôm qua Phù thủy nhỏ mới tới gặp Cô Nga và nhận quỹ Cà phê Thánh Ca tháng 10, xin thông báo với cả nhà nhé:Thu
Chi


Chúa nhật
Số khách
Số tiền=
số khách x 5k/ khách
Lý do
Số tiền


07/10/2012

44
220
14/10/2012
51
255
21/10/2012
42
210
28/10/2012
22
110
Tổng cộng
159
795

Cô Nga làm tròn cho chúng mình là 800 ngàn đồng.
Vậy tổng cộng quỹ CFTC Phù thủy nhỏ đang giữ tháng 9 và 10/2012 là 800 + 1120 = 1920 ngàn đồng.
Cám ơn ACE đã cùng cộng tác và xây dựng quỹ Bác Ai của Cà Phê Thánh Ca.

Phù thủy nhỏ
10-12-2012, 05:49 PM
Hôm qua 9/12, Phù thuỷ nhỏ đã nhận số quỹ Cà phê thánh ca tháng 8 và 9 từ anh All là 1.310.000 đ.
Ngày 25/11, các anh chị ca đoàn Gia Định ủng hộ các bạn phục vụ Cà phê Thánh ca là 90.000 đ, anh Chồi non đã mời các bạn đi ăn nhẹ hết 48.000 đ. Còn lại 42.000 đ các bạn xin gửi dô quỹ cà phê thánh ca.
Vậy tổng cộng số quỹ Cà phê thánh ca hiện tại Phù Thuỷ nhỏ đang giữ là 3.272.000 đ.