PDA

View Full Version : Doanh Nghiệp Công Giáo tặng miễn phí Bộ Hình Đạo rất đẹp.dnconggiao
06-12-2012, 04:19 PM
Nhân dịp khai trương trang mạng DOANH NGHIỆP CÔNG GIÁO, BQT kính tặng Quý Vị và các bạn Bộ Hình Đạo rất đẹp.
Vào trang DOWNLOAD

Một vài hình ảnh tiêu biểu:
http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7589&d=1354784720&thumb=1 (http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7589&d=1354784720)http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7590&d=1354784721&thumb=1 (http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7590&d=1354784721)http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7591&d=1354784725&thumb=1 (http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7591&d=1354784725)http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7592&d=1354784727&thumb=1 (http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7592&d=1354784727)http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7593&d=1354784730&thumb=1 (http://thanhcavietnam.org/forum/attachment.php?attachmentid=7593&d=1354784730)