PDA

View Full Version : Niềm vui khám pháhalleluyah
20-11-2010, 04:50 PM
Ý nghĩa chữ IHS


http://www.youtube.com/watch?v=jpKyBJTV8ZE&feature=related


Chữ Chi_Ro và con cá


http://www.youtube.com/watch?v=XL7yiIYaPMs&feature=related


Thực hiện: Truyền thông Đức Mẹ- DCCT


http://c2.ac-images.myspacecdn.com/images02/123/m_fa1d535332f641af9ce344eea71b9755.png