PDA

View Full Version : [Clip] Đời huynh trưởng!Phù thủy nhỏ
08-01-2013, 12:18 AM
Bài hát này Phù thủy nhỏ được biết trong Đại hội huynh trưởng Giáo phận Sài Gòn năm 2012, lâu lâu nghe lại thấy rạo rực hẳn "Một đời làm huynh trưởng suốt đời ta làm huynh trưởng...." ^^

https://www.youtube.com/watch?v=QLZFy49wmEI
Bài hát: Đời huynh truởng.
Sáng tác: đang cập nhật.
Biểu diễn: Liên đoàn Anre Phú Yên.

1. Một ngày là huynh trưởng suốt đời ta là huynh trưởng.
Đời ta là nhân chứng cho Chúa Kitô.
Vì đời là huynh trưởng ta làm ánh sáng.
Ánh sáng chiếu soi cho tất cả mọi người.
2. Nguyện một lòng theo Chúa suốt đời ta nguyện theo Chúa.
Đời nên một với Chúa Thánh Thể nhiệm mầu.
Vì đời là huynh trưởng ta làm muối ướp .
Muối ướp thế gian gương sáng cho mọi người.

ĐK. Huynh trưởng ta là nhân chứng cho Đức Kitô.
Huynh trưởng ta làm ánh sáng chiếu soi mọi nơi.
Ta đi ta đi vào đời, làm ánh sáng, làm muối ướp cho đời.