PDA

View Full Version : [Clip] Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy - Nhóm múa gioitreconggiao.orgMai Cồ
28-01-2013, 02:45 PM
Mừng bổn mạng Giới Trẻ Hàng Xanh - Xuân 2013


http://www.youtube.com/watch?v=aKBJaW9LRFQ

Vũ điệu : Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy
Nhóm múa: gioitreconggiao.org

Cùng đón xuân nhé cả nhà.