PDA

View Full Version : Why not priest?DARK
16-02-2013, 10:05 PM
Một số lý do để bước đi trên con đường dấn thân của các Thầy. Mình thấy clip rất thú vị và để lại nhiều suy tư cho tất cả các bậc sống chứ không riêng bậc tu trì. Tại sao mình bước theo Chúa?
Chúa gọi mỗi người theo một cách riêng. Xin Ngài cho con nhận ra lời mời gọi của Ngài đối với con.


https://www.youtube.com/watch?v=Ey9OZNk0Y5U

Nguồn: Whynotpriest.org