PDA

View Full Version : Dòng Cát MinhPere Joseph
28-11-2010, 09:17 PM
DÒNG CÁT MINHTên đầy đủ: DÒNG ANH EM ĐỨC MẸ DIỄM PHÚC NÚI CÁT MINH.
Tên Tiếng Anh: The Order of the Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel (gọi tắt là The Carmelites).
Tên Tiếng Pháp: L’Ordre du Carmel (gọi tắt là Les Frères Carmes)*** Bạn có thể tìm hiểu một chút về Cát Minh trong các trang web sau:

Website Tiếng Việt: http://www.dongcatminh.org/ (http://www.dongcatminh.org/)

Website Nhà Dòng toàn thế giới tại Roma: http://www.ocarm.org/ (http://www.ocarm.org/)

Website các Tỉnh dòng Mỹ: http://www.carmelites.net/ (http://www.carmelites.net/), http://www.carmelites.com/ (http://www.carmelites.com/)

Website tại Pháp: http://www.carm-fr.org/ (http://www.carm-fr.org/)***

Một vài video clip ngắn về lịch sử, tinh thần và hoạt động của Dònghttp://www.youtube.com/watch?v=hgbNi3Rn6sw


http://www.youtube.com/watch?v=Cwcw00pIQWU&feature=related
Một ví dụ về Lễ thụ phong linh mụchttp://www.youtube.com/watch?v=hm_eYsbRn4I&feature=related

bùi nhùi
29-11-2010, 10:59 PM
Trèo lên đình Núi Cát Minh,
Mà nghe trong gió Lời,Tình bao la
Say sưa trong Chúa cao vời
Ngày đêm nhiệm kết, một đời nở hoa.