PDA

View Full Version : When God ran ( Khi Thiên Chúa chạy)DARK
08-03-2013, 11:16 AM
Lần duy nhất tôi thấy Người chạy là chạy đến bên tôi và nói rằng:"Con trai con có biết rằng Cha vẫn hằng yêu thương con không?"
"Giờ con biết rồi Cha ơi! Con về với Cha đây!"


http://www.youtube.com/watch?v=OVlPQ2nsuK4

An Vi
09-03-2013, 10:56 AM
"Ngài chạy về phía con, và con chạy về phía Ngài"

Clip xúc động quá!