PDA

View Full Version : Một số hình ảnh đại hội giới trẻ 2013kiemca
27-03-2013, 04:35 PM
Năm nay Việt có may mắn được tham gia đại hội, và có một số hình ảnh muốn chia sẻ với mọi người.

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2262_zps98b0ee0a.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2265_zpsc59fbd02.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2270_zps98d8db01.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2271_zps7e20c7f2.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2273_zps9fe0c409.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2274_zpse09719d9.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2275_zpsf37f0632.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2276_1_zpsd7c7e0e2.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2277_zps7c4a4e82.jpg

Đố các bạn tìm được thành viên của gioitreconggiao.org trong những tấm hình sau nhé :)
http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2280_zps76012b06.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2281_zps5beca363.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2282_zps622e7b11.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2283_zps35494b9b.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2286_zps9f07964e.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2288_zpsb5cfe7fa.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2289_zps8ba89082.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2291_zps05086e3e.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2292_zpsbd62e405.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2296_zps7866c00c.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2298_zpsda2be8a3.jpg

Rất đông các bạn trẻ đã tham gia đại hội
http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2302_zps46c7e25f.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2308_zps1cc3028d.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2316_zps87a60803.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2321_zps44a7886e.jpg

http://i78.photobucket.com/albums/j103/khoangtroiriengbmt/gioitreconggiao/DaiHoiGioiTre/_MG_2325_zpsd8de3b99.jpg

Và một vài video clip

Vang Khúc Ca Yêu Đời

http://youtu.be/NY_s65DZyls

Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời

http://youtu.be/6DeHq8MSIyQ