PDA

View Full Version : Xin lời cầu nguyện.Duy Nguyen
24-10-2013, 09:44 PM
Ba của Duy Nguyen vừa bị tai biến và đang đưa đi bệnh viện. Xin các anh chị em hiệp ý trong lời nguyện xin với Duy Nguyen cầu nguyện cho Ba của Duy Nguyen được hồn an xác mạnh bình an vượt qua cơn tai biến.
" Lạy Chúa! nếu đây là thánh ý Chúa thì xin cho gia đình con được bằng lòng xin vâng, nhưng xin Chúa vì tình thương mà ban ơn lành cho Ba con được vượt qua cơn bạo bệnh này. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Xin Cha đoái thương chấp nhận lời cầu xin của chúng con..Amen

Trung TTN
24-10-2013, 11:04 PM
Xin hiệp ý cầu nguyện, Lạy Chúa xin ban ơn bình an