PDA

View Full Version : Tâm Nguyệnpet_phamanhca
09-12-2010, 05:20 PM
Lạy Chúa! Trước mọi biến cố sự việc làm xáo trộn cuộc sống, xin Ngài dạy con phải:

· Bình thản tâm thần,
· Không xét đoán, phê phán,
· Chẳng lên án, kết tội,
· Không bồn chồn, lo lắng…

Nhưng luôn luôn :

Ø Trầm tĩnh xét suy,
Ø An tâm phó thác,
Ø Sẵn sàng chấp nhận,
Ø Tuân theo ý Chúa,
Ø Tích cực hợp tác hoàn thành,
chương trình, kế hoạch nhiệm mầu
của Đấng toàn năng chí ái,
Ø Không than thở - phàn nàn
- chê trách một ai,
Ø Luôn tín thác cho Đấng toàn tri,
chí công – thánh ái.
(sưu tầm)