PDA

View Full Version : Từ những vị ThầyJade
20-11-2013, 12:48 AM
Chuyện xưa
Ngy nọ, X Lợi Phất v Mục Kiền Lin đến thăm tịnh x của Đức Phật, hai ng giới thiệu với ngi du sĩ Trường Trảo Phạm Ch. Du sĩ l chu của X Lợi Phất tn giả, nghe ni hai người thn nhất của mnh đ xuất gia theo Phật, ng tm tới để hỏi thăm Phật về gio php của người. Thay v m tả v tường thuật, hai vị đưa ng đến trực tiếp gặp Phật.

Lần thỉnh php ny, du sĩ đ được Phật dạy cho một điều : gio php l một phương tiện để đi vo thực tại chứ khng phải l để miu tả thực tại, cũng như ngn tay để cho cho ta thấy mặt trăng m khng phải l mặt trăng. Người khn kho nương vo ngn tay để thấy được mặt trăng. Gio php hay bi học l để thực tập chứ khng phải l để cất giữ m thờ phụng v ca ngợi.

Chuyện nay
"Giờ tan trường, cc em học sinh a ra. C gio cũng ln xe về. Đang đi, chiếc xe bị tuột xch đứng khựng lại. C loay hoay với chiếc xe. Đm học tr đi qua. Bụi bay đầy đường.
Bỗng c một cậu b lại gần : Em cho c ạ. C để em... C gio trao xe cho cậu nhưng khng thể nhớ cậu l ai, học lớp no...
Mi khi bng cậu đ khuất, c mới sức nhớ. Cậu b l chu ng lo gc cổng trường, thỉnh thoảng vẫn xin c cho đứng nghe giảng ngoi cửa sổ." *


V gặp gỡ
Những g người thầy dạy khng chỉ l kiến thức, nhưng cn l cch sống, l văn ho, l con đường bước đến những bến bờ rộng mở. Mỗi người đều c thể l những vị thầy, những học tr của nhau để cng bước đi trong cuộc sống ny. V khng học sẽ khng nhn thấy được chn l, nhận thực sẽ lun đầy dẫy sai lầm v người ta cũng trở nn lạnh nhạt trước những khổ đau của nhau.Xin tri n những vị Thầy....
Dom.NTP, 20-11-2013

* Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hương Thảo, đăng KTNN no.491

Jade
30-12-2013, 11:26 PM
Tiểu đệ cáo lỗi cùng mọi người vì lỗi font đến nay mới biết cách khắc phục ạ. Xin đăng lại bài viết bị lỗi font phía trên :


Chuyện xưa

Ngày nọ, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến thăm tịnh xá của Đức Phật, hai ông giới thiệu với ngài du sĩ Trường Trảo Phạm Chí. Du sĩ là cháu của Xá Lợi Phất tôn giả, nghe nói hai người thân nhất của mình đã xuất gia theo Phật, ông tìm tới để hỏi thăm Phật về giáo pháp của người. Thay vì mô tả và tường thuật, hai vị đưa ông đến trực tiếp gặp Phật.Lần thỉnh pháp này, du sĩ đã được Phật dạy cho một điều : giáo pháp là một phương tiện để đi vào thực tại chứ không phải là để miêu tả thực tại, cũng như ngón tay để cho cho ta thấy mặt trăng mà không phải là mặt trăng. Người khôn khéo nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Giáo pháp hay bài học là để thực tập chứ không phải là để cất giữ mà thờ phụng và ca ngợi.


Chuyện nay

"Giờ tan trường, các em học sinh ùa ra. Cô giáo cũng lên xe về. Đang đi, chiếc xe bị tuột xích đứng khựng lại. Cô loay hoay với chiếc xe. Đám học trò đi qua. Bụi bay đầy đường.

Bỗng có một cậu bé lại gần : Em chào cô ạ. Cô để em... Cô giáo trao xe cho cậu nhưng không thể nhớ cậu là ai, học lớp nào...

Mãi khi bóng cậu đã khuất, cô mới sức nhớ. Cậu bé là cháu ông lão gác cổng trường, thỉnh thoảng vẫn xin cô cho đứng nghe giảng ngoài cửa sổ." *
Và gặp gỡ

Những gì người thầy dạy không chỉ là kiến thức, nhưng còn là cách sống, là văn hoá, là con đường bước đến những bến bờ rộng mở. Mỗi người đều có thể là những vị thầy, những học trò của nhau để cùng bước đi trong cuộc sống này. Và không học sẽ không nhìn thấy được chân lý, nhận thực sẽ luôn đầy dẫy sai lầm và người ta cũng trở nên lạnh nhạt trước những khổ đau của nhau.
Xin tri ân những vị Thầy....
Dom.NTP, 20-11-2013

JB. Sĩ Trọng
14-01-2014, 04:09 PM
JB rất thích bài viết này. Bản văn trước có lỗi font, JB vẫn đọc được nội dung. Cảm ơn Jade một bài viết giá trị, những nhận thức về phương diện đạo đức được đánh giá cao, đấy là thiên chức nhà giáo rất cần thiết cho mọi thời đại.
Mình tâm đắc với 2 điều :

*"Giáo pháp hay là bài học là để thực tập chứ không phải để cất giữ mà thờ phụng và ca ngợi."
*"Những gì người thầy dạy không chỉ là kiến thức, nhưng còn là cách sống, là văn hóa, là con đường bước đến những bến bờ rộng mở."

Một lần nữa, cảm ơn Jade !


JB.Sĩ Trọng.

Lan Anh
15-01-2014, 01:14 AM
Những gì người thầy dạy không chỉ là kiến thức, nhưng còn là cách sống, là văn hoá, là con đường bước đến những bến bờ rộng mở. Mỗi người đều có thể là những vị thầy, những học trò của nhau để cùng bước đi trong cuộc sống này. Và không học sẽ không nhìn thấy được chân lý, nhận thực sẽ luôn đầy dẫy sai lầm và người ta cũng trở nên lạnh nhạt trước những khổ đau của nhau.


Xin tri ân những vị Thầy....
Dom.NTP, 20-11-2013


Thời đại @+ kim tiền khiến những điều lệ về căn bãn sống của cuộc đời đã bị lãng quên, đảo lộn.
Cám ơn Tiểu đệ Jade đã chia sẻ bài viết ý nghĩa!