PDA

View Full Version : Sự cao trọng của chức linh mụctuoitretinyeu
22-11-2013, 07:44 AM
http://conggiao.info/pic/news/2013/10/25/PopeFrancis-24Oct2013-5.jpg

LINH MỤC: Linh là thiêng, mục là chăn dắt

Linh mục là người chăn dắt các linh hồn, là đoàn chiên…

Linh Mục cũng săn sóc, giữ gìn các linh hồn khỏi sa vào trước cám dỗ… lại nuôi bằng cỏ thiêng, là đạo lý Phúc Âm… là Mình Máu Thánh Chúa, là ơn tha thứ… để giáo dân biết sống lành thánh hầu hưởng phúc trường sinh trên trời.

Linh Mục được tuyển chọn giữa muôn dân… vì muôn dân mà được đặt để lo những việc thuộc về Chúa và dâng lễ hy sinh đền tội.

LINH MỤC CAO TRỌNG

Chức linh mục cao trọng vì: Linh mục làm việc của Chúa Giê-su, dâng lễ hy sinh đền tội cho mọi người… Linh mục có quyền làm nên của lễ là Mình Thánh Chúa, để dâng lên Chúa Cha. Người đọc lời “Này là mình ta” trên bánh và “ Này là máu ta” trên rượu, tức khắc bánh trở nên Mình và rượu trở nên Máu thánh Chúa.

Chức Linh Mục còn cao trọng vì có nhiều quyền trên nhiệm thể của Chúa Ki-tô là Giáo Hội. Linh mục là người phân phát các mầu nhiệm của Chúa cho các chi thể được nhờ, qua việc làm các phép Bí tích như máng chuyển ơn cữu rỗi xuống cho muôn dân.

Sau hết chức Linh mục cao trọng vì được quyền tha tội. “Ai được quyền tha tội, nếu không phải chỉ một mình Thiên Chúa”… Linh mục được Chúa ủy quyền tha tội khi phán: “Chúng con tha tội cho ai, thì người ấy được tha, Chúng con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm giữ”… Tội nhân dù phạm tội dữ như thế nào đi nữa, lỗi nghĩa cùng Chúa đến thế nào đi nữa, nếu sám hối và được Linh mục tuyên bố “Cha tha tội cho con” lập tức mọi tội lỗi được tha, linh hồn tội nhân đó trở nên sáng láng đẹp long Chúa.

LỜI NHẮN NHỦ

Hỡi con,… Con đã hiểu tầm quan trọng của chức Linh Mục… con phải lưu ý: Chức linh mục cao trọng không phải để người ấy tự phụ… trái lại, người có chức linh mục phải coi mình nhỏ bé nhất trong mọi người, hầu hạ mọi người “Ta đến không phải để được hầu hạ cung kính, mà để phụng sự mọi người”.

Linh mục phải là người Thánh như Chúa Giê-su để nêu gương cho mọi người… “Chúng con hãy nên trọn lành như Chúa Cha ở trên trời là Đấng trọn lành”

Chức Linh Mục là đích con theo đuổi… con phải cầu nguyện luôn… cầu nguyện cho con và cho tất cả các bạn của con khắp nơi muốn làm Linh Mục… để tất cả tập sống nết na đức hạnh, hy sinh quên mình… sau này nếu được Chúa tuyển chọn sẽ làm Linh Mục thánh thiện. Gáo Hội sẽ tưng bừng chào đón con ở bậc cao trọng hơn mọi phẩm chức trần gian “Linh Mục của Chúa – Linh Mục muôn đời”.

Lạy Mẹ Maria, xin cho con hiểu chức Linh Mục cao trọng và cho con nên Thánh, để xứng làm Linh mục của Chúa Giê-su con Mẹ.


Sưu tầm và đánh máy: Jos. Quyền – www.ongoi.org (http://www.ongoi.org/)