PDA

View Full Version : Sài gòn trong bến tơ vương.JB. Sĩ Trọng
06-12-2013, 03:26 PM
Sài gòn đi suốt bốn mùa,
Nắng mưa không lỗi hẹn, chân chưa muốn dừng
Sài gòn để lại sau lưng,
Với bao kỉ niệm bâng khuâng thuở nào .

Sài gòn, tóc đã bạc màu
Lỗi ai tình đến ngàn sau dỗi hờn
Hôm nay còn nhớ còn thương,
Sài gòn trong bến tơ vương suốt đời .JB.Sĩ Trọng.