PDA

View Full Version : Nhật ký NKYT VI - Agape 37 - Chung Một Tấm LòngTrung TTN
15-12-2013, 12:57 PM
Nhật ký KNYT VI – Chung một tấm lòng!
Ngày 24/11/2013 chúng mình cùng với nhóm tự thiện Chung Sống của bác Duy Nguyen đến thăm Viện Dưỡng Lão Suối Tiên ở Huyện Trảng Bom – Đồng Nai. Trong quá trình sinh hoạt và giao lưu nhóm có ghi lại một số hình ảnh xin chia sẻ cùng cã nhà
Vì là chuyến đi xa, lại đi bằng xe máy nên 8h sáng là các bạn sẵn sang lên đường
Điểm danh đi nào các bạn, alo Rắn hả ở đâu rồi?
- Em đang ở Biên Hòa rồi, tưởng đâu 8h phải có mặt ở Biên Hòa nên em đi lúc 5h sáng.
- oh..., hôm nay mình xuống huyện Trảng Bom đó đừng nổ nghe, Bác đến nhà Thờ Hà Nội chờ mọi người.

Lên đường thôi!
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/2_zpsdea26933.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/2_zpsdea26933.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_083358_zps8adfb196.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_083358_zps8adfb196.jpg.html)
Đúng 10h sáng cả nhóm đến Nhà Thờ Hà Nội
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1471367_742983865715464_523710298_n_zpsf3be956c.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1471367_742983865715464_523710298_n_zpsf3be956c.jp g.html)

Tập trung phân quà
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_100610_zps96e52ca4.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_100610_zps96e52ca4.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_100607_zps5bc9ac46.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_100607_zps5bc9ac46.jpg.html)

Kiểm tra nhé!, mỗi phần quà kèm một bao thư!
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/10_zpse2c1752a.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/10_zpse2c1752a.jpg.html)
Có mấy bạn thuộc Giáo Xứ Bến Gỗ phải dạy giáo lý xong mới đi được nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1467225_742984262382091_945110692_n_zps7fea0071.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1467225_742984262382091_945110692_n_zps7fea0071.jp g.html)

Tranh thủ tập hát
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1474642_549851905092405_1268682665_n_zps495a2260.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1474642_549851905092405_1268682665_n_zps495a2260.j pg.html)

- Tạ Lộc, Teresa Lê chưa đến sao?
- Bích Ngọc đang giận anh Trung ơi, gọi không bắt máy.
- Men nào làm nàng giận vậy?
- Sáng em hứa ghé nhà chở nhưng không ghé nên giận.
- Chết bé này ít giận nhưng mỗi lần giận thì mau huề, bởi vậy khỏi lo lát xuất hiện giờ.
Mới nói là đã xuất hiện
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_103551_zpsa47e8ee8.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_103551_zpsa47e8ee8.jpg.html)

Đúng 11h các bạn bên nhà thờ Bến Gỗ đến nâng tổng số người lên con số 40.
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1452186_552204731521099_1950876102_n_zpsb25092d2.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1452186_552204731521099_1950876102_n_zpsb25092d2.j pg.html)
Viện dưỡng lão Suối Tiên - Trảng Bom thẳng tiến:
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1469810_742984649048719_1421827860_n_zps7f041871.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1469810_742984649048719_1421827860_n_zps7f041871.j pg.html)
Đến Viện Dưỡng lão cả nhóm bất ngờ về vẻ đẹp một khung cảnh đúng như tên gọi Suối Tiên.
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_124338_zpsd4a71590.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_124338_zpsd4a71590.jpg.html)
Mọi ngưởi như quên hết mệt mỏi vì phải đi đoạn đường dài:
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1005027_742986365715214_1373471179_n_zps33114f5d.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1005027_742986365715214_1373471179_n_zps33114f5d.j pg.html)

Một cảm giác Yomost
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1469834_1417670165133119_1584722049_n_zps17a76615. jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1469834_1417670165133119_1584722049_n_zps17a76615. jpg.html)
Và muôn kiểu thể hiện bước nhảy hoàn vũ:
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1470250_742985012382016_1619456987_n_zps3a59acf8.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1470250_742985012382016_1619456987_n_zps3a59acf8.j pg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1476012_696278650390744_1514805350_n_zps9b578975.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1476012_696278650390744_1514805350_n_zps9b578975.j pg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1471142_696278830390726_225587112_n_zps2cd1a03c.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1471142_696278830390726_225587112_n_zps2cd1a03c.jp g.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1480622_696278423724100_259165688_n_zps77452d04.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1480622_696278423724100_259165688_n_zps77452d04.jp g.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1469904_696278757057400_2066782883_n_zpsf4277369.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1469904_696278757057400_2066782883_n_zpsf4277369.j pg.html)

Đã là Agape thì không thể thiếu bữa ăn Huynh Đệ
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1469885_742987475715103_2002891215_n_zps7327f813.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1469885_742987475715103_2002891215_n_zps7327f813.j pg.html)
Sinh hoạt giao lưu hai nhóm với nhiều tiết mục đặc sắc lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam
Múa bèo dạt mây trôi
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_142736_zpsa7a94834.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_142736_zpsa7a94834.jpg.html)

http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_142834_zpsf11c00ad.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_142834_zpsf11c00ad.jpg.html)
Vũ điệu của nhóm Chung Sống:
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_141034_zps87b67f5b.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_141034_zps87b67f5b.jpg.html)
Mọi người ai cũng bất ngờ với vũ điệu của Bác Duy Nguyen
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_141917_4_bestshot_zps3e238cb4.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_141917_4_bestshot_zps3e238cb4.jpg.html)

Tổ chức sinh nhật cho thành viên:
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/988780_742987802381737_910213827_n_zps13a4573a.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/988780_742987802381737_910213827_n_zps13a4573a.jpg .html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1003926_742987849048399_694242808_n_zps29b12b05.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1003926_742987849048399_694242808_n_zps29b12b05.jp g.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1464690_742988232381694_347901405_n_zps359fe35a.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1464690_742988232381694_347901405_n_zps359fe35a.jp g.html)
Thiên thần trao nhau
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1466033_742988595714991_1026444688_n_zps2936c2c7.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1466033_742988595714991_1026444688_n_zps2936c2c7.j pg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1235442_742988869048297_83766338_n_zps191878a5.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1235442_742988869048297_83766338_n_zps191878a5.jpg .html)
Các thiên thần chụp hình chung:

http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1424571_742989369048247_1127969323_n_zps08ef2a58.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1424571_742989369048247_1127969323_n_zps08ef2a58.j pg.html)
Vẫn mãi là thiên thần của nhau:
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1465303_742989305714920_182737294_n_zps882b014f.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1465303_742989305714920_182737294_n_zps882b014f.jp g.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1460007_742990045714846_266245016_n_zps2194ed3d.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1460007_742990045714846_266245016_n_zps2194ed3d.jp g.html)


Cả nhóm đang sinh hoạt vui thoáng cái đã 14h, Sơ thông báo các cụ đã thức dậy sau giờ nghỉ trưa. Các con có thể vào thăm các cụ
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1470188_742990772381440_2147234910_n_zpsa7d278b2.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1470188_742990772381440_2147234910_n_zpsa7d278b2.j pg.html)
Tặng quà cho các Cụ
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1476521_742991425714708_1747309618_n_zps6e0e9e29.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1476521_742991425714708_1747309618_n_zps6e0e9e29.j pg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1475775_742991105714740_768878286_n_zps537703fb.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1475775_742991105714740_768878286_n_zps537703fb.jp g.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_150936_zps8c7ab438.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_150936_zps8c7ab438.jpg.html)
Trò chuyện thăm hỏi
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_151053_zps31ba4bcb.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_151053_zps31ba4bcb.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_151210_zps5ceb79d6.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_151210_zps5ceb79d6.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_151244_zps713e0ef6.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_151244_zps713e0ef6.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_151816_zps1b298f20.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_151816_zps1b298f20.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_150808_zpsc68cfa0d.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_150808_zpsc68cfa0d.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_150911_zps75cbc15e.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/20131124_150911_zps75cbc15e.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1454816_742991112381406_1029543568_n_zpsa5ddca85.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1454816_742991112381406_1029543568_n_zpsa5ddca85.j pg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/969452_742992099047974_303929631_n_zpsfaa05260.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/969452_742992099047974_303929631_n_zpsfaa05260.jpg .html)
Sau khi tặng quà và trò chuyện với các cụ nhóm tập trung cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa.
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1467397_742992369047947_1668283612_n_zps1fb6b0c5.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1467397_742992369047947_1668283612_n_zps1fb6b0c5.j pg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1451555_742992129047971_1616019488_n_zps190240d9.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1451555_742992129047971_1616019488_n_zps190240d9.j pg.html)
Chào tạm biệt các cụ để ra về
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1476452_742993325714518_1977508634_n_zps2ea10a91.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1476452_742993325714518_1977508634_n_zps2ea10a91.j pg.html)
Nhận quà lưu niện từ Sơ
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1450034_742992542381263_1642249863_n_zps6262dec1.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1450034_742992542381263_1642249863_n_zps6262dec1.j pg.html)
Chụp hình kỷ niệm chung với Sơ
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/1476215_742992562381261_1685134038_n_zps2f861d73.j pg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/1476215_742992562381261_1685134038_n_zps2f861d73.j pg.html)
Tiến về Sài Gòn ta ghé Cafe Thánh Ca cho kịp giờ
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/noi ket yeu thuong 25 8/539680_742993802381137_1611786083_n_zps9c01c9a0.jp g (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/noi ket yeu thuong 25 8/539680_742993802381137_1611786083_n_zps9c01c9a0.jp g.html)
Còn rất nhiều hình nữa, có thời gian mình giới thiệu tiếp.
-

Duy Nguyen
15-12-2013, 05:35 PM
Cảm ơn Bác Trung...hihii... Chờ mãi mới có "thành phần" chế tác Thuốc bổ_Ngửa...hihii