PDA

View Full Version : "Thánh chiến" vì Đức TinJade
30-12-2013, 11:22 PM
Nói đến "Thánh chiến" thì trong thế giới hôm nay lại thường liên tưởng đến những hy sinh đẫm máu vì tôn giáo của những người cực đoan. Nhưng ở đây chỉ muốn nói đến "Thánh chiến" là những cuộc chiến đấu với lương tâm để chết vì tội lỗi và đón hưởng hồng ân Thiên Chúa ban qua Hội Thánh của Người. Cuộc chiến này tuy chỉ diễn ra với riêng mỗi người, nhưng cũng cam go và gian khổ.

Này đây ngày cuối năm Dương Lịch và thời điểm mở ra năm mới, xin cùng Anh Chị Em chiến đấu cho Đức Tin của Hội Thánh :

Chiều ngày cuối năm 31-12, ai hát hoặc đọc Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum) thì được hưởng nhờ 1 ơn Đại Xá, với các điều kiện thông thường : Xưng Tội, Rước Lễ, Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. Có thể đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Tin Kính để chu toàn việc Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng.

Thánh thi “Lạy Thiên Chúa”(Te Deum)

Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục,
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh !
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.


Ngày đầu năm mới 1-1, ai hát hoặc đọc Kinh Lạy Chúa Ngôi Ba là Đấng Sáng Tạo (Veni Creator Spiritus) thì được hưởng nhờ 1 ơn Đại Xá, với các điều kiện thông thường : Xưng Tội, Rước Lễ, Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. Có thể đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Tin Kính để chu toàn việc Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng.


Lạy Chúa Ngôi Ba là Đấng Sáng Tạo (Veni Creator Spiritus)


Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.
Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.
Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng,
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu
Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
Đổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.
Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an.
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.
Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.
Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt. Amen


Những điều này chiếu theo TÔNG HUẤN GIÁO LÝ ÂN XÁ (INDULGENTIARUM DOCTRINA) do Đức Thánh Cha Phaolo 6 ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967. Và BẢNG LIỆT KÊ ÂN XÁ (The Enchiridion of Indulgences) ấn bản 1999 của Tòa Ân Giải Tối Cao.

"Thánh chiến" vì Đức Tin vì trong thời gian gần đây nhiềm nhóm đang tấn công Đức Thánh Cha, "là nguyên lý và nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa các Giám Mục cũng như giữa các tín hữu" (Lumen Gentium 23), với những lạc thuyết vô cùng nguy hiểm. Điều đó khiến không ít Anh chị Em tín hữu mất Đức Tin và mất cả linh hồn. Và trong cuộc chiến này, sức mạnh được ban cho chính là hiệp nhất cùng Đức Thánh Cha qua kho tàng ân xá của Hội Thánh, để cứu lấy chính mình và cả các linh hồn. Nào, mời bạn cùng chiến đấu cho Đức Tin thánh thiện và tông truyền của Hội Thánh.

Dom.NTP, 30-12-2013