PDA

View Full Version : Chuỗi Hoa Hồng Đức TinJade
13-01-2014, 01:16 AM
Chuỗi Hoa Hồng Đức Tinhttp://static.trinityroad.com/prod/500/pope-francis-wood-rosary-2001196.jpg

Gọi đây là Chuỗi Hoa Hồng Đức Tin bởi vì sợi chuỗi này thể hiện thật rõ một chân lý Đức Tin rất tuyệt vời. Nếu có ai đó nói rằng việc đưa hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxico vào đây là phạm thượng vì loại trừ hình ảnh Đức Maria ra ngoài sợi chuỗi thì thật là sai lầm.


Thánh Giá trong hình chính là Thánh Giá San Damiano nổi tiếng bởi sự sùng kính của Thánh Phanxico Assisi. Tương truyền rằng Thánh Nhân đã được thị kiến nhìn thấy hình ảnh Thánh Giá này khi Thiên Chúa kêu gọi người xây dựng Hội Thánh. Quả thực vào thời thế kỷ 13, thế quyền lấn át thần quyền đã làm mờ tối khuôn mặt Hội Thánh. Chính Thánh Đa Minh và Phanxico đã cùng nhau hoạt động, tuy bằng những con đường khác nhau, đã mang lại vẻ đẹp cho khuôn mặt đang bị bụi bẩn phủ lấp của Hội Thánh.


Phía trên đỉnh Thánh Giá là ảnh Chúa Thăng Thiên với biểu tượng bàn tay phía trên cùng là hình ảnh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Vây quanh là các Thánh Tông Đồ trong ngày Thăng Thiên năm xưa.Dòng ngang có chữ mờ nhỏ phái trên đầu Chúa Kitô chịu đóng đính là dòng chữ "IHS NAZARE REX IUDEORUM ", nghĩa là "Jesus người Nazareth, Vua dân Do Thái"


Phía dưới cánh tay bên phải của Chúa Kitô ngay cạnh bìa Thánh Giá chính là Đức Maria, Mẹ của Người, đứng bên cạnh là Gioan Thánh Sử Tin Mừng. Phía bên kia là bà Magdalena, bà Maria Cleopas mẹ ông Giacobê và người đầy tời viên Đại Đội Trưởng thành Carpanaum. Ngoài ra còn sự hiện diện của các Thiên Thần các Thánh khác cũng như các hình ảnh biểu tượng cho Hội Thánh và cả hình ảnh các ngôi mộ.


Sợi chuỗi này đã gợi lại nhiều chân lý Đức Tin : MỘT Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp thông cùng nhau, Đức Maria-Mẹ Thiên Chúa, Hội Thánh thông công giữa Thiên Đàng(Thiên Thần) -Trần Thế (các Tông Đồ và các nhân chứng)-Luyện Ngục (ngôi mộ), và đặc biệt là Đức Thánh Cha Phanxico ngay nơi nối của sợi chuỗi là vai trò và sứ vụ của người : "nguyên lý và nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hiệp nhất" các Ki tô hữu.


Thánh Giá là hình ảnh Chúa Kitô là Đầu của Hội Thánh, còn Hội Thánh Hiền Thê của Người chính là sợi chuỗi. Chính Đức Thánh Cha, Đấng kế vị Ngai Toà Phêrô, như Lời Chúa hứa ban đã hiệp nhất các Kitô hữu với nhau.


Chỉ có thể nói rằng : người nghệ sĩ sáng tạo nên sợi chuỗi này là "một giáo lý viên đích thực". Bởi vì giáo lý viên "là người gìn giữ và nuôi dưỡng ký ức về Thiên Chúa; họ bảo tồn ký ức ấy nơi bản thân và biết khơi dậy ký ức đó nơi tha nhân".Dom.NTP, 13-01-2014

(http:// http://www.franciscanfriarstor.com/archive/stfrancis/stf_san_damiano_cross.htm)http://www.franciscanfriarstor.com/archive/stfrancis/stf_san_damiano_cross.htm (http:// http://www.franciscanfriarstor.com/archive/stfrancis/stf_san_damiano_cross.htm)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Kruis_san_damiano.gif (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Kruis_san_damiano.gif)
http://static.trinityroad.com/prod/500/pope-francis-wood-rosary-2001196.jpg (http://static.trinityroad.com/prod/500/pope-francis-wood-rosary-2001196.jpg)