PDA

View Full Version : Cười một chút cho đỡ mệt...JB. Sĩ Trọng
27-01-2014, 03:54 PM
DŨNG CẢM

Hai ông già ngồi tán gẫu trong công viên :
- Hôm qua tôi đang đi trên một con đường thì có một tên cướp chặn xe lại, hắn nói : “Muốn sống thì để xe lại và cút ngay!”
- Thế ông đưa xe cho hắn à ?
- Không, tôi cởi nón bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
- Trời, ông thật dũng cảm ! Thế trước đây ông là cảnh sát hả ?
- Ồ không. Tôi là bố của nó.CỤ NÀO

Cuối năm Sếp chỉ đạo nhân viên :
- Qua năm mới mọi người phải bỏ ngay cái bệnh chung chung, làm gì cũng phải cụ thể.
- Báo cáo gì phải báo cụ thể, hỏi gì phải hỏi cụ thể, trình gì phải trình cụ thể. Thiếu cụ thể là không thể làm gì được. Ngay như tôi đây, suy nghĩ gì cũng phải nghĩ cho cụ thể.
Nhân viên sợ, lấm lét hỏi :
- Thưa Sếp, cụ Thể là cụ…nào mà ghê thế ạ ?
- !!!


( Sưu tầm )