PDA

View Full Version : Nghệ thuật ảo tưởng(illusion art)Duy Nguyen
30-03-2014, 02:22 PM
Một vài hình ảnh của Chúa GIÊSU trong Nghệ thuật ảo tưởng(illusion art)

(Sưu tầm nhiều nguồn hình ảnh)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/1_zps387e2fb8.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/1_zps387e2fb8.jpg.html)


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/0_zpse4777d08.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/0_zpse4777d08.jpg.html)


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/6_zpsa2b229cf.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/6_zpsa2b229cf.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/8_zpsdfc5dac1.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/8_zpsdfc5dac1.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/9_zps6501b620.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/9_zps6501b620.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/2_zps66d118bb.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/2_zps66d118bb.jpg.html)


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/3_zps620b8a6f.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/3_zps620b8a6f.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/7_zps9b288cea.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/7_zps9b288cea.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/5_zpsa3e102f1.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/5_zpsa3e102f1.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/4_zps7d28a3a4.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/4_zps7d28a3a4.jpg.html)

Thánh Thư
01-04-2014, 05:34 PM
TT cũng vừa tìm được một số hình ảnh khác, xin chia sẻ cùng cả nhà:

Gợi ý: Nếu bạn không thấy gì, hãy làm "mắt lé" nhé!!! :yeah:

http://i32.photobucket.com/albums/d15/thu_hoang92/lines_or_jesus_illusions_zpsb8d2c9df.jpg

(http://s32.photobucket.com/user/thu_hoang92/media/lines_or_jesus_illusions_zpsb8d2c9df.jpg.html)Mộ t số hình khác:

http://i32.photobucket.com/albums/d15/thu_hoang92/bandw_zpsd0466417.jpg

(http://s32.photobucket.com/user/thu_hoang92/media/bandw_zpsd0466417.jpg.html)http://i32.photobucket.com/albums/d15/thu_hoang92/snow_zps5f1589da.jpg

(http://s32.photobucket.com/user/thu_hoang92/media/snow_zps5f1589da.jpg.html)
Nguồn: http://liturgy.co.nz/jesus-optical-illusions