PDA

View Full Version : BCTC tháng 3 năm 2014Mai Cồ
05-04-2014, 08:56 AM
Kể từ tháng 4 năm 2014, diễn đàn sẽ kết hợp Quỹ bác ái và Quỹ diễn đàn chung thành một quỹ gọi là Quỹ nhóm gioitreconggiao.org
Mai Cồ xin báo cáo tài chính Quỹ nhóm gioitreconggiao.org tính đến hết tháng 3 năm 2014 như sau:STT
NGÀY
THU
CHI
LÝ DO


1
29/10/2013
17,271,500


Quỹ bác ái kỳ trước


2
24/03/2013
2,223,000


Quỹ diễn đàn tồn


3
2/5/2013
1,050,000


Một chị thành viên tặng quỹ diễn đàn (50USD)


4
23/12/2013


297,000
Gia hạn tên miền gioitreconggiao.org 1 năm


5
23/12/2013


1,200,000
Đóng phí hosting 6 tháng cuối năm 2013 (Khương)


6
2013


200,000
Mừng bổn mạng Giới trẻ Tân Phú


7
2013


200,000
Mừng bổn mạng Tông đồ Đội trưởng Thanh Đa


8
2013


300,000
Mừng bổn mạng Sinh viên Công giáo Bùi Chu


9
15/12/2013


150,000
Trang trí CFTC


10
3/11/2013
170,000


CFTC (34 khách)


11
10/11/2014
145,000


CFTC (29 khách)


12
17/11/2013
185,000


CFTC (37 khách)


13
24/11/2013
145,000


CFTC (29 khách)


14
8/12/2014
150,000


CFTC (30 khách)


15
15/12/2013
220,000


CFTC (44 khách)


16
29/12/2013
185,000


CFTC (37 khách)


17
5/1/2014
170,000


CFTC (34 khách)


18
12/1/2014
200,000


CFTC (40 khách)


19
7/1/2014
11,664,000


Tồn sau Nối kết Yêu thương VII


20
13/01/2014
1,500,000


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/6983-Gop-yeu-thuong
Cộng phát sinh
35,278,500
2,347,000


Tồn cuối
32,931,500
Tổng quỹ còn 32,931,500 đã chuyển cho anhnguyen thủ quỹ mới của diễn đàn.

Mai Cồ xin đại diện diễn đàn GioitreConggiao.Org xin chân thành tri ân mọi sự hỗ trợ, đóng góp, cầu nguyện cách này cách khác của quý ân nhân trong hành trình phát triển của nhóm, giúp giới trẻ chúng con mang niềm tin và tình yêu ra khơi, để tình yêu thương nối kết hết mọi người trong Trái Tim đầy yêu thương của Thầy Giêsu.

Nguyện Chúa ban nhiều hồng ân và bình an xuống trên quý ân nhân, và xin cho sự yêu thương quảng đại của quý ân nhân ngày càng trở nên giống với Thánh Tâm Chúa hơn.

Chào thân thương cả nhà.

:thank::thank:

anhnguyen
05-04-2014, 12:01 PM
Anhnguyen đã nhận đủ số tiền quỹ là 32.931.500

Padre Paolo
06-04-2014, 03:33 AM
Cám ơn BQT có bản báo cáo rõ ràng...