PDA

View Full Version : To Và Nhỏgiusetuong
07-04-2014, 04:12 PM
Một Thiên Chúa vĩ đại to lớn
Sinh thành con người nhỏ
Một con người nhỏ Giêsu
Đem đến ơn cứu độ to

Ơn cứu độ to được rao giảng bằng việc rất nhỏ
12 tông đồ nhỏ khởi đầu một Giáo Hội to
Trong Giáo Hội to có một địa phận nhỏ
Trong địa phận nhỏ có nhà xứ to!

Trong nhà xứ to có một ông cha nhỏ
Ông cha nhỏ có một ước mơ to
Ước mơ to được thưc hiện bằng những việc nhỏ,
Những việc nhỏ được thực hiện với một tâm hồn to

Trong tâm hồn to tiềm tàng một vị thánh nhỏ
Trong vị thánh nhỏ có một Thiên Chúa thật to.

Xin cho con trở nên bé nhỏ, để Thiên Chúa thật to mỗi ngày.


Ban mục vụ hội đồng giáo xứ Ô Môn gửi tặng cha Phêrô Lê Quang Phú