PDA

View Full Version : BCTC tháng 4 năm 2014anhnguyen
06-05-2014, 11:23 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 4/2014 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 4/2014 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DIỄN GIẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


5/4/2014
Tồn quỹ kỳ trước
32.931.500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7107-BCTC-thang-3-nam-2014


16/2/2014
Cafe Thánh ca
160.000
2/3/2014
Cafe Thánh ca
125.000
9/3/2014
Cafe Thánh ca
125.000
16/3/2014
Cafe Thánh ca
150.000
23/3/2014
Cafe Thánh ca
105.000
30/3/2014
Cafe Thánh ca
135.000
13/4/2014
Làm phông nền Cafe Thánh ca

180.00013/4/2014
ACE nhóm GTCG ủng hộ
710.000
13/4/2014
Cafe Thánh ca
75.000
15/4/2014
Chi phí NKYT VIII

12.527.000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7127-BCTC-NKYT-VIII-TAm-TINH-MUA-CHAY-6-4-2014-


20/4/2014
Cafe Thánh ca
110.000

CỘNG PHÁT SINH
34.626.500
12.707.000
SỐ DƯ CUỐI KỲ
21.919.500Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .