PDA

View Full Version : BCTC Tháng 5 năm 2014anhnguyen
05-06-2014, 10:01 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 5/2014 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 5/2014 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DIỄN GIẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


5/5/2014
Tồn quỹ kỳ trước
21.919.500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7107-BCTC-thang-4-nam-2014


9/5/2014
Đóng phí Hosting 6 tháng đầu năm 2014

1.200.00027/4/2014
Cafe Thánh ca
80.000
11/5/2014
Cafe Thánh ca
120.000
18/5/2014
Cafe Thánh ca
80.000
24/5/2014
Cafe Thánh ca
120.000

Cộng phát sinh
22.319.500
1.200.000
SỐ DƯ CUỐI KỲ
21.119.500

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .