PDA

View Full Version : Cầu nguyện bằng Thánh Kinh theo LECTIO DIVINAallihavetogive
14-12-2010, 10:32 PM
Phương pháp cầu nguyện bằng Thánh Kinh theo lectio divina có 4 giai đoạn:

1. Lectio (Đọc)-- Chậm rãi đọc bản văn với sự chú ý và tâm hồn cùng đầu óc cởi mở. Việc đọc này sẽ gợi lên câu hỏi giúp chúng ta hiểu biết đúng về nội dung thật sự của đoạn văn: Đoạn văn Thánh Kinh này tự nó muốn nói gì?

2. Meditatio (Suy Niệm)-- Suy niệm về đoạn Thánh Kinh vừa đọc; tập trung tư tưởng vào đoạn Thánh Kinh ấy; đi vào đoạn Thánh Kinh bằng trí tưởng tượng, tự đặt mình vào biến cố hay sứ điệp trong Thánh Kinh. Rồi sau đó tự hỏi mình những câu hỏi như: Đoạn văn Thánh Kinh này muốn nói gì với tôi?

3. Oratio (Cầu Nguyện)-- Đáp lại lời bạn vừa đọc như là một thông điệp Thiên Chúa gửi đến; hướng tâm hồn về Đấng đang nói với bạn qua đoạn Thánh Kinh; nhập cuộc đối thoại thiêng liêng với Thiên Chúa là Tác Giả đoạn Thánh Kinh này. Lúc này chúng ta có thể tự hỏi mình một câu hỏi khác: Tôi phải thưa gì với Chúa để đáp lại Lời Ngài?

4. Contemplatio (Chiêm Nghiệm) -- Im lặng. Hiện diện. Kính mến. Kết hợp. (Đây là mục đích của việc đọc Thánh Kinh theo phương pháp thiêng liêng, một mục đích mà chúng ta có thể cố gắng đạt đến, vì chúng ta có thể chuẩn bị, nhưng điều tối hậu chúng ta chỉ có thể nhận được là một món quà ân sủng. Trong chiêm niệm chúng ta đón nhận, như hồng ân của Thiên Chúa, một cái nhìn trong việc xét lại thực trạng của mình và tự hỏi: Chúa muốn tôi phải hoán cải trí khôn, tâm hồn và đời sống cách nào?

Tác giả về linh đạo, Á Thánh Columba Marmion, tóm tắt bốn giai đoạn của lectio divina như sau:

Chúng ta đọc (lectio)

Dưới đôi mắt của Thiên Chúa (meditatio)

Cho đến khi Ngài chạm đến tâm hồn chúng ta (oratio)

Và nó bùng cháy lên (contemplatio)

Nguồn: FB Bạn trẻ sống đạo

Quang Minh
03-03-2013, 04:03 PM
Bạn nào quan tâm có thể tải tài liệu này về nghiên cứu và thực thành pp Lectio Divina cũng rất hay http://www.lamhong.org/tu-sach-lam-hong/?did=93