PDA

View Full Version : Cùng bay lênAn Vi
30-06-2014, 01:56 PM
Chuyện kể rằng...
Ở một khu rừng, nơi cái bẫy của một người thợ săn, đủ thứ chim cùng sa lưới: cả quạ khoang, sáo sậu, cả bồ câu...
Rồi chúng cũng tự biết bàn với nhau: Chúng ta nếu biết đồng lòng chắc chắn sẽ tìm được cách thoát khỏi lưới này.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi và bầy chim cuối cùng cũng thống nhất được: cùng nhất loạt cất cánh bay lên, may ra nâng được cả tấm lưới lên.
Tất cả đồng thanh: 1 - 2 - 3 nào!
Thật kỳ diệu, bầy chim đồng loạt cất cánh, nâng được lưới và bay lên.
---
Lạy Chúa! Trong tình yêu của Đức Kitô, xin cho ACE chúng con được hiệp nhất với nhau nên một, như những cánh chim kia. Vì chúng con cũng biết rằng chỉ khi nào chúng con đoàn kết cùng nhau thoát khỏi tấm lưới hỉ nộ ái ố thường tình của cuộc sống phù du này - tất cả vì một tình yêu lớn - thì mới có thể cùng nhau mang tình yêu của Người đi xa, xa mãi…