PDA

View Full Version : Thay đổi nhân sự BQT kể từ 12/07/2014Mai Cồ
12-07-2014, 10:31 AM
Theo như cuộc họp ngày 10/07/2014, nhân sự BQT sẽ thay đổi như sau:

- Trung TTN sẽ thôi chức vụ QTV nhưng vẫn là cộng tác viên quản lý Cafe Thánh Ca.
- kiemca sẽ thôi chức vụ QTV nhưng vẫn cộng tác trong vai trò người hỗ trợ kĩ thuật cho diễn đàn.
- Set nick anhnguyen vào chức vụ QTV.
- Các thành viên BQT khác tiếp tục các công tác như đã bàn giao đầu năm. (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7061-Chuc-mung-Tan-Ban-Quan-Tri-nhiem-ki-2014-2016)
- M.Goretti Ngan: cộng tác viên chăm sóc box Cafe Thánh Ca, Ngân hiện là người dẫn chương trình cho Cafe Thánh Ca.
- chuong_gio: cộng tác viên, trong vai trò người hỗ trợ kĩ thuật cho diễn đàn.

Thay mặt nhóm, mình chân thành cảm ơn các thành viên đã, đang và sẽ cộng tác trong công việc điều hành, quản lý các hoạt động của diễn đàn. Cầu xin Chúa ban cho các bạn nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và nhiều hồng ân trong cuộc sống.