PDA

View Full Version : Nhật ký Mừng bổn mạng và Sinh nhật lần thứ 4Duy Nguyen
14-07-2014, 12:54 PM
Vậy là chương trình Mừng bổn mạng và Sinh nhật lần thứ 4( BM&SN4) đã đi qua được 02 tuần với nhiều cảm xúc của từng cá nhân, nhưng chắc chắn một điều mọi người đều cảm thấy nhớ không ít thì nhiều về những khoảnh khắc cùng vui, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ và cùng hòa chung tâm tình yêu thương chia sẻ và hiệp thông lời cầu nguyện cho diễn đàn mỗi ngày được trưởng thành hơn.
Trải qua mỗi kỳ mừng BM&SN diễn đàn gioitreconggiao.org luôn vui mừng đón chào những người bạn mới và cảm thấy luyến tiếc khi có những bạn vì lý do này lý do kia tạm chia tay với diễn đàn, điều này chẳng có gì là quan trọng vì sau mỗi kỳ mừng BM&SN qua đi diễn đàn đều có sự thêm mới, thay mới, đổi mới góp phần làm phong phú thêm cho diễn đàn để tiến triển hơn về mọi mặt có thể cho đây cũng là một hồng ân của Thiên Chúa.
Theo qui ước của ban tổ chức sau mỗi chương trình diễn đàn tổ chức luôn có nhật ký để lưu lại những khoảnh khắc khó quên như là một phương cách để mỗi thành viên cũ hay mới tìm lại những khoảnh khắc khi thời gian và cuộc sống bận rộn chi phối làm lãng quên những cảm xúc mà mỗi cá nhân thành viên cảm nhận.
Và giờ đây Duy Nguyên xin được góp nhặt những giây phút những hình ảnh mà chương trình đã đọng lại để lưu giữ vào thời gian như một tập nhật ký của mỗi chương trình.

05 giờ 30 phút ngày 28/06/2014: Mọi người tập trung đầy đủ tại BV Gia Định để làm thủ tục điểm danh và giới thiệu chương trình.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-24-14_zps4ztyqxjg.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-24-14_zps4ztyqxjg.jpg.html)

05 giờ 45: Xuất phát đến địa điểm tổ chức trò chơi lớn ( KDL Ngọc Xương) Trên xe Anh Mai Cồ trưởng ban tổ chức thông báo nội qui chương trình, ăn sáng, tập hát và phân chia đội.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-24-40_zpsv9lu2dil.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-24-40_zpsv9lu2dil.jpg.html)

09 giờ 30: Mọi người đã đến địa điểm khu du lịch Ngọc Xương- Long Hải_Vũng Tàu.
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-24-55_zps5dl7ih84.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-24-55_zps5dl7ih84.jpg.html)

09 giờ 45 : Khai mạc trại
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-27-41_zpsvjb6k99f.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-27-41_zpsvjb6k99f.jpg.html)
_Các đội chọn tên đội và trang trí lá cờ đội
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-28-11_zps7pprzgzn.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-28-11_zps7pprzgzn.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-31-02_zpssaktg6yt.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-31-02_zpssaktg6yt.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-35-08_zpsksfaxlez.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-35-08_zpsksfaxlez.jpg.html)
10 giờ 00: Chuẩn bị nhập trại.
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-36-42_zpso0kbefuz.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-36-42_zpso0kbefuz.jpg.html)

_ Nhập trại
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-08_09-40-04_zpsbzog6ys6.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-08_09-40-04_zpsbzog6ys6.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-37-50_zps9tqibca2.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-37-50_zps9tqibca2.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-37-20_zpsyubvomnt.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-37-20_zpsyubvomnt.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-38-26_zpsrvp3xkvh.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-38-26_zpsrvp3xkvh.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-38-07_zpsmkjbazcc.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-38-07_zpsmkjbazcc.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-38-48_zpskljs1glx.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-38-48_zpskljs1glx.jpg.html)

10g30: Chia sẻ kĩ năng trại

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-39-21_zps1ladlnqx.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-39-21_zps1ladlnqx.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-42-22_zps9ycn3ela.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-42-22_zps9ycn3ela.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-42-35_zpsizqap3vv.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-42-35_zpsizqap3vv.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-42-47_zpspc0dp6wg.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-42-47_zpspc0dp6wg.jpg.html)

11g00-14g00: Các đội giải mật thư và đến từng các trạm trong chương trình trò chơi.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-43-48_zpscdytiesh.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-43-48_zpscdytiesh.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-43-36_zpsnelmp5uy.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-43-36_zpsnelmp5uy.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-44-35_zpsrr2gfuun.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-44-35_zpsrr2gfuun.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-44-55_zpslph22yqr.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-44-55_zpslph22yqr.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-46-04_zpslyt3b1uk.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-46-04_zpslyt3b1uk.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-46-35_zpsw2z5gbiu.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-46-35_zpsw2z5gbiu.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-46-16_zpsacgwftzj.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-46-16_zpsacgwftzj.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-47-14_zpsu0iwk4nh.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-47-14_zpsu0iwk4nh.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-47-36_zps5t7hwbwf.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-47-36_zps5t7hwbwf.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-47-47_zpsgqvyjy6l.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-47-47_zpsgqvyjy6l.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-48-11_zpsh3j5tcpq.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-48-11_zpsh3j5tcpq.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-48-28_zpsyceayfxd.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-48-28_zpsyceayfxd.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-49-06_zps6ujstrzu.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-49-06_zps6ujstrzu.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-49-52_zps8q4xnl5o.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-49-52_zps8q4xnl5o.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-50-11_zpsimdvlwdn.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-50-11_zpsimdvlwdn.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-50-32_zps25lhl5vs.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-50-32_zps25lhl5vs.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-51-01_zpsgjcxq4k5.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-51-01_zpsgjcxq4k5.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-51-25_zpsb0ovrjqo.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-51-25_zpsb0ovrjqo.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-52-46_zpsa5m7hk77.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-52-46_zpsa5m7hk77.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-53-07_zpsspufa7kj.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-53-07_zpsspufa7kj.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-53-25_zpsutljajze.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-53-25_zpsutljajze.jpg.html)

12 giờ 30: Ăn trưa trong lúc chơi

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-54-42_zpsuffmck00.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-54-42_zpsuffmck00.jpg.html)

13 giờ 45: Các đội tập kết tại trạm cuối( Trạm tổng kết và Lên đường)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-54-54_zpslvdtw2st.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-54-54_zpslvdtw2st.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-55-10_zpsgos3d5sb.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-55-10_zpsgos3d5sb.jpg.html)

_ Ở trạm này các đội đã thiết kế những tấm báo tường làm món quà tặng diễn đàn mừng BM&SN4.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-55-58_zps2ynpfyl1.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-55-58_zps2ynpfyl1.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-56-54_zpsjue5gqjv.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-56-54_zpsjue5gqjv.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-57-14_zpsasdz3sxi.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-57-14_zpsasdz3sxi.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-57-30_zps4lgke4xw.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-57-30_zps4lgke4xw.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-57-59_zpspwjnkm93.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-57-59_zpspwjnkm93.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-57-48_zpsaabamcbc.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-57-48_zpsaabamcbc.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-58-13_zps8ow1ibgn.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-11_05-58-13_zps8ow1ibgn.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile%20Uploads/2014-07-10_05-29-31_zpsahmhiepw.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile%20Uploads/2014-07-10_05-29-31_zpsahmhiepw.jpg.html)

( Còn tiếp)

chuong_gio
14-07-2014, 06:02 PM
Năm nay ko có tác phẩm "kinh điễn" nào rồi. :D

Duy Nguyen
18-07-2014, 11:51 AM
15g30: Chào cha Giuse Vũ Đức Thịnh ( Chánh Xứ Long Hải) và mọi người ổn định nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị Thánh lễ mừng Bổn Mạng.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_05-59-58_zps9yuf8ubn.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_05-59-58_zps9yuf8ubn.jpg.html)

17g00: Chuẩn bị Thánh lễ.
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-00-18_zpsndxnwilo.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-00-18_zpsndxnwilo.jpg.html)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-00-51_zps78r2bz2r.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-00-51_zps78r2bz2r.jpg.html)

Anh Mai Cồ trưởng ban tổ chức thay diễn đàn GTCG dâng lời cảm ơn Cha. và chụp hình lưu niệm.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-01-07_zpshx2bouth.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-01-07_zpshx2bouth.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-01-29_zpsmpznxi2j.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-01-29_zpsmpznxi2j.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-08_09-32-24_zpskefvfxfz.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-08_09-32-24_zpskefvfxfz.jpg.html)

18g00: Dùng cơm chiều.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-02-19_zpsd2zqgahu.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-02-19_zpsd2zqgahu.jpg.html)

18g55: Cô Thầy JB SĨ TRỌNG vì sức khoẻ yếu nên thông báo với BTC sẽ về nhà nghỉ ngơi và Cô Thầy đã thương mến tặng quà mừng sinh nhật cho diễn đàn và BTC cũng gủi quà lưu niệm đến Thầy Cô.
( Trong suốt chương trình Cô Thầy đã đồng hành với mọi người dù sức khoẻ của Cô còn yếu nhưng Cô và Thầy JB TRỌNG SĨ đã dành cả tình thương Cha Mẹ gủi trao đến cho diễn đàn, với tấm lòng chân tình của Thầy Cô Ban tổ chức chúng con trong tâm tình kính yêu xin tri ân sự yêu thương của Cô Thầy đã thương yêu trao tặng cho chúng con và nguyện xin Thiên Chúa ban ơn sức khoẻ, niềm vui đến cho Cô Thầy và kính mong Cô Thầy xin mãi đồng hành với chúng con.)


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-02-38_zpsuhnkjm4t.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-02-38_zpsuhnkjm4t.jpg.html)

20g00: Chương trình lửa trại, Văn nghệ

Anh Mai Cồ trưởng ban tổ chức tuyên bố khai mạc đêm lửa trại.
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-04-17_zps0acbvzh8.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-04-17_zps0acbvzh8.jpg.html)
Ngọn lửa vui tươi đã bừng sáng lên và các tiết mục văn nghệ được trình diễn.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-03-35_zpsbs5nlbum.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-03-35_zpsbs5nlbum.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-03-19_zpsdhr29iga.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-03-19_zpsdhr29iga.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-04-35_zpsgv7ibqpm.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-04-35_zpsgv7ibqpm.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-05-13_zpsijg0povb.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-05-13_zpsijg0povb.jpg.html)

Chương trình đêm lửa trại cũng được sự tham gia góp vui của các bạn trẻ giáo xứ Long Hải.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_06-06-31_zpslvd0onkm.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_06-06-31_zpslvd0onkm.jpg.html)

22g00-22g30: Mừng sinh nhật diễn đàn
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_05-20-53_zpsuorqw3xq.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_05-20-53_zpsuorqw3xq.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_05-20-16_zpsss6sulrw.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_05-20-16_zpsss6sulrw.jpg.html)

Một cơn gió lớn làm thổi tắt ngọn nến nhưng đã được Yoyopa ( Phương Anh) quì xuống dùng 2 tay bao bọc cho ngọn nến không bị bão gió thổi tắt. ( Một hình ảnh tuyệt đẹp và nhiều ý nghĩa)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_05-19-39_zpszsrijgiv.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_05-19-39_zpszsrijgiv.jpg.html)

Từ ngọn nến được bảo bọc và gìn giữ đã được san sẻ và thắp lên cho từng người hiện diện trong lời kinh nguyện, chia sẻ những thao thức của mọi người, trong tiếng đàn ghita tuyệt hay của anh Mai Tín đã đưa mọi người lắng đọng với nhiều cảm xúc rất tâm tình.
( Cảm ơn anh Mai Tín đã dẫn đưa mọi người vào trạng thái tâm tình nhiều xúc động)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_05-19-24_zpsxkq8zl8r.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_05-19-24_zpsxkq8zl8r.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_05-19-09_zpskslir6fw.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_05-19-09_zpskslir6fw.jpg.html)
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/Mobile Uploads/2014-07-11_05-18-54_zpsw3lxbuoa.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/Mobile Uploads/2014-07-11_05-18-54_zpsw3lxbuoa.jpg.html)
( Còn tiếp)