PDA

View Full Version : Ký hiệu tên của các Dòng TuDARK
14-07-2014, 09:51 PM
Đôi khi gặp các tên viết tắt của các Dòng Tu ở phía sau tên linh mục, mình hay thắc mắc không biết đó là tên viết tắt của Dòng nào. Mình tình cờ kiếm được tài liệu này ở trang simonhoadalat.com, mình post lên để các bạn hay thắc mắc giống mình làm tài liệu tham khảo hen!

http://i1356.photobucket.com/albums/q739/jostuyenlk/Capture_zps2fcb5e4d.jpg
(http://s1356.photobucket.com/user/jostuyenlk/media/Capture_zps2fcb5e4d.jpg.html)
Link tải : https://drive.google.com/file/d/0B7VIx_VBuusDWVNfdWRXdE5QNkk/edit?usp=sharing