PDA

View Full Version : Chương trình truyền hình Công Giáo Online “ĐẾN MÀ XEM TV” ngày 15&16.07.2014dnconggiao
17-07-2014, 09:57 AM
https://abbalaycha.files.wordpress.com/2014/07/untitled-4.jpg?w=979&h=670
+++++ Đón xem tại: www.DENMAXEMTV.com (http://www.denmaxemtv.com/) +++++
Kênh truyền hình Công Giáo Online “ĐẾN MÀ XEM TV” ngày 15&16.07.2014 gồm các nội dung chính sau:
01. Sứ Điệp Tin Mừng Mt 10:34-11:1 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/su-iep-tin-mung-mt-1034-111.html)02. Niềm vui khám phá: 03. Ý nghĩa Thánh giá (http://www.denmaxemtv.com/2013/04/niem-vui-kham-pha-03-y-nghia-thanh-gia.html)03. Kiến tạo Không gian thánh — Bài học rút ra từ Sách Giáo lý Cathechismus của cha Đắc Lộ (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/kien-tao-khong-gian-thanh-bai-hoc-rut.html)04. Lời sống hôm nay-Tin hay không tin- 15.07.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/loi-song-hom-nay-tin-hay-khong-tin.html)05. Tin Công giáo thế giới – 15.7.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/tin-cong-giao-gioi-1572014.html)06. EWTN Daily Catholic Mass – 2014-7-15- Fr. Mitch Pacwa – St. Bonaventure (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/ewtn-daily-catholic-mass-2014-7-15-fr.html)07. RFA: Bản tin video sáng15-07-2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/rfa-ban-tin-video-sang15-07-2014.html)08. RFA: Bản tin video tối 15-07-2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/rfa-ban-tin-video-toi-15-07-2014.html)09. VOA: Truyền hình vệ tinh VOA Asia 15/7/2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/voa-truyen-hinh-ve-tinh-voa-asia-1572014.html)10. VOA: Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Test (VOA) (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/voa-hoc-tieng-anh-qua-tin-tuc-nghia-va_15.html)11. Quà Tặng Cuộc Sống – Chính Vì Lí Do Đó (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/qua-tang-cuoc-song-chinh-vi-li-do-o.html)12. Niềm vui khám phá: 04. Ý nghĩa bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (http://www.denmaxemtv.com/2013/04/niem-vui-kham-pha-04-y-nghia-buc-anh-uc.html)13. Lời sống hôm nay-Bé mọn hay thông thái- 16.07.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/loi-song-hom-nay-be-mon-hay-thong-thai.html)14. Đi vào không gian thánh (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/i-vao-khong-gian-thanh.html)15. Tin Công giáo thế giới – 16.7.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/tin-cong-giao-gioi-1672014.html)16. Daily Catholic Mass 2014-07-16 – Fr. Mark Mary – Our Lady of Mt. Carmel (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/daily-catholic-mass-2014-07-16-fr-mark.html)17. Thế giới ngày 16.7.2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/the-gioi-ngay-1672014.html)18. RFA: Bản tin video sáng 16-07-2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/rfa-ban-tin-video-sang-16-07-2014.html)19. RFA: Bản tin video tối 16-07-2014 (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/rfa-ban-tin-video-toi-16-07-2014.html)20. VOA: Nói tiếng Anh với người bản xứ (Luyện thi TOEFL): What was your greatest challenge? (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/voa-noi-tieng-anh-voi-nguoi-ban-xu_16.html)21. Quà Tặng Cuộc Sống – Trọng Bệnh (http://www.denmaxemtv.com/2014/07/qua-tang-cuoc-song-trong-benh.html)
+++++ Kính mời Quý Vị đón xem +++++
Chương trình được sự hỗ trợ của mạng Doanh Nghiệp Công Giáo (www.doanhnghiepconggiao.com (http://www.doanhnghiepconggiao.com/) – www.doanhnghiepconggiao.blogspot.com (http://www.doanhnghiepconggiao.blogspot.com/) – https://www.facebook.com/DoanhNghiepCongGiao (https://www.facebook.com/DoanhNghiepCongGiao) –https://www.facebook.com/groups/doanhnghiepconggiao/ (https://www.facebook.com/groups/doanhnghiepconggiao/))==> Kênh thông tin, học hỏi, hợp tác và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ …miễn phí cho các Doanh Nghiệp Công Giáo.