PDA

View Full Version : BCTC Tháng 7 năm 2014anhnguyen
05-08-2014, 10:18 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 7/2014 như sau:


BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 7/2014 ( ĐVT: ĐỒNG)

NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
21,619,500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7273-BCTC-Thang-6-nam-2014


05-07-14
Tồn quỹ sau BM&SN lần 4
3,489,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7264-BCTC_Bon-Mang-Va-Sinh-Nhat-Dien-Dan-Lan-4-28-29-7-2014-


06-07-14
Café Thánh ca
130,000
13-07-14
Café Thánh ca
95,000
20-07-14
Café Thánh ca
175,000
27-07-14
Ân nhân ủng hộ
110,000

Café Thánh ca
155,000

Chi phí Café Thánh ca

100,000
CỘNG PHÁT SINH
25,773,500
100,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
25,673,500Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .