PDA

View Full Version : [NK] CFTC Chúa Nhật 24 - 8 - 2014M.Goretti Ngan
27-08-2014, 10:21 PM
[VPlog] Tình yêu Thiên Chúa - Thầy Jos.Martin Vinh


https://www.youtube.com/watch?v=fWD6P-PH5Pk


[Vplog] Giê-su ! Giê-su!


https://www.youtube.com/watch?v=TSMYxV2KvNI&feature=youtu.be