PDA

View Full Version : BCTC Tháng 8 năm 2014anhnguyen
09-09-2014, 11:26 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 8/2014 như sau:


BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 8/2014 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
25,673,500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7367-BCTC-Thang-7-nam-2014


02-08-14
Mừng Sinh nhật nhóm
Tình Yêu & Ánh sáng

200,000
Mừng Bổn mạng nhóm SVCG Bùi Chu

200,00003-08-14
Café Thánh ca
270,000
07-08-14
Bán sách Ngủ Trên Sóng
400,000
10-08-14
Café Thánh ca
355,000
17-08-14
Café Thánh ca
155,000
24-08-14
Café Thánh ca
200,000
24-08-14
Viếng đám tang người thân của Ân nhân

200,00031-08-14
Café Thánh ca
130,000

CỘNG PHÁT SINH
27,183,500
600,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
26,583,500

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .