PDA

View Full Version : BCTC Tháng 9 năm 2014anhnguyen
03-10-2014, 03:19 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 9/2014 như sau:


BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 9/2014 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
26,583,500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7367-BCTC-Thang-8-nam-2014


14-09-14
Tồn quỹ sau NKYT 9
9,546,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7472-BCTC-NKYT-IX-Trang-Thu-Hoa-Binh-ngay-6-amp-7-9-2014-Café Thánh ca
125,000
21-09-14
Café Thánh ca
205,000
28-09-14
Café Thánh ca
130,000

CỘNG PHÁT SINH
36,589,500
-
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
36,589,500
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .