PDA

View Full Version : Nhớmuahue
25-10-2014, 10:25 PM
Nhớ!!!!
Xén chút thời gian để rong chơi
Gặp lại "người xưa" thuở thiếu thời.
Tưởng rằng đã quên - ai ngờ nhớ!
Vui quá mà sao nước mắt rơi !!!!

Lan Anh
25-10-2014, 10:39 PM
Chuyện xưa cứ ngỡ rằng chôn kín
Không dưng gặp lại nhớ tinh tinh...Phải thế không Mưa Huế?