PDA

View Full Version : Clip " Ý nghĩa Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp"...Tan...
19-12-2010, 10:28 PM
http://www.youtube.com/watch?v=iY-d22wOBn4&feature=player_embedded

Nguồn: www.gpnt.net

halleluyah
19-12-2010, 11:32 PM
Mẹ HCG iu vấu....hihi, thankz anh nhìu nhez!!

*****************************
Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phúc cho Mẹ đã tin lời Chúa Trời...(LM Thành Tâm)