PDA

View Full Version : Cẩn Thận Cái Này Nha Mọi Người.giusetuong
04-11-2014, 09:51 PM
Tin quan trọng:Virus.

Vui lòng chuyển tiếp cảnh báo này giữa các gia đình,bạn bè và người liên hệ.

Bạn nên cảnh giác trong những ngày tiếp theo,không mở bất kỳ một thông báo với một tập tin đính kèm quyền BƯU THIẾP*FROM*HALLMARK dù người người gửi nó cho bạn là người quen thân.

Đó là một virus sẽ mở ra * cho hình ảnh BƯU THIẾP,* đốt cháy toàn bộ đĩa cứng C của máy tính của bạn.

Virus này sẽ được nhận được từ một người có địa chỉ e-mail của bạn vào danh sách liên lạc trong địa chỉ của bạn. Đây là lý do bạn cân gửi e-mail cho tất cả địa chỉ liên lạc của bạn. Nó tốt hơn để nhận được thông báo 25 lần hơn để nhận được virus và mở nó.

Nếu bạn nhận được một email có tựa đề *"BƯU THIẾP",* mặc dù nó được gửi đến cho bạn bởi một người bạn.Không mở nó,Shutdown máy tính ngay lập tức.

Đây là loại virus tồi tệ nhất do CNN công bố.

Nó đã được phân loại theo Microsoft là virus phá hoại nhất từ trước tới nay.

Loại virus này được phát hiện bởi McAfee hôm qua và không có sửa chữa nào cho loại virus này.

Virus này chỉ đơn giản là phá huỷ Sector Zero của đĩa cứng,nơi mà các thông tin quan trọng được lưu trữ.

Cha John Phạm nguồn facebook