PDA

View Full Version : BCTC Tháng 10 năm 2014anhnguyen
06-11-2014, 09:46 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 10/2014 như sau:


BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 10/2014 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
36,589,500

(http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7367-BCTC-Thang-9-nam-2014)http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7367-BCTC-Thang-9-nam-2014


05-10-14
Café Thánh Ca
180,000
12-10-14
Café Thánh Ca
165,000
19-10-14
Café Thánh Ca
180,000
26-10-14
Café Thánh Ca
210,000

CỘNG PHÁT SINH
37,324,500
-
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
37,324,500


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .