PDA

View Full Version : BCTC Tháng 11 năm 2014anhnguyen
04-12-2014, 09:18 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 11/2014 như sau:


BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 11/2014 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
37.324.500

http://gioitreconggiao.org/forum/thr...ang-10-nam-2014 (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7367-BCTC-Thang-9-nam-2014)


18/11/2014
Anh Minh , Chị Trang ủng hộ
400.000

Café Thánh Ca tháng 11/2014
795.000

CỘNG PHÁT SINH
38.519500
-
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
38.519.500

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .