PDA

View Full Version : BCTC Tháng 2 năm 2015anhnguyen
05-03-2015, 04:08 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 2/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 2/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
35,936,500


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7607-BCTC-Thang-1-nam-2015?p=25711#post25711


18-02-15
Mua nến (cầu nguyện Taize)


100,000
CỘNG PHÁT SINH
35,936,500
100,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
35,836,500

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .