PDA

View Full Version : BCTC Tháng 3 năm 2015anhnguyen
06-04-2015, 09:00 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 3/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 3/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)


NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
35,836,500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7367-BCTC-Thang-02-nam-2014


05-03-15
Đóng tiền Hosting

1,200,000
Café Thánh ca tháng 3/2015
851,000

CỘNG PHÁT SINH
36,687,500
1,200,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
35,487,500
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .