PDA

View Full Version : BCTC Tháng 4/2015anhnguyen
07-05-2015, 08:41 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 4/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 4/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
35,487,500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7367-BCTC-Thang-03-nam-2014


18-04-15
Làm con dấu

160,000
Phần còn lại sau NKYT XI
5,416,000
& 700 Euro

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7664-BCTC-NKYT-11-SONG-YEU-THUONG-ngay-18-4-amp-19-4-2015-?p=25849#post25849Bán bao lì xì gây quỹ
20,240,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7668-Bctc-ban-bao-li-xi-gay-quy-bac-ai?p=25855#post25855Café Thánh ca tháng 4/2015
355,000

CỘNG PHÁT SINH
61,498,500
& 700 Euro
160,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
61,338,500
& 700 Euro

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .