PDA

View Full Version : BCTC Tháng 5 năm 2015anhnguyen
08-06-2015, 09:18 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 5/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 5/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
61,338,500 & 700 Euro

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7671-BCTC-Thang-4-2015


04-05-15
Một ân nhân ủng hộ (Chuyển khoản)
200,000
26-05-15
Một ân nhân ủng hộ (Chuyển khoản)
200,000

Café thánh ca tháng 5
230,000

CỘNG PHÁT SINH
61,968,500
-
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
61,968,500 & 700 Euro

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .