PDA

View Full Version : BCTC Tháng 7 năm 2015anhnguyen
05-08-2015, 10:24 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 7/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 7/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
61,684,500 &700 euro

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7713-BCTC-Thang-6-nam-2015?p=25924#post25924


08-07-15
Viếng đám tang người thân -thành viên diễn đàn
-
400,000
Café thánh ca tháng 7/2015
565,000

CỘNG PHÁT SINH
62,249,500
400,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
61,849,500 & 700 euro
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .