PDA

View Full Version : BCTC Tháng 8 năm 2015anhnguyen
05-09-2015, 09:32 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 8/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 8/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
61,849,500
& 700 euro

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7729-BCTC-Thang-7-nam-2015


07-08-15
Mừng bổn mạng nhóm SVCGBC
-
200,00009-08-15
Một ân nhân ủng hộ ( Khách CFTC)
1,000,000

Khách CFTC ủng hộ
138,000

Café Thánh ca Tháng 8
1,179,000

Chi phí sinh nhật CFTC

530,000
Chi phí Agape 45

5,934,000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1534-BCTC-Quy-Agape?p=25981#post25981CỘNG PHÁT SINH
64,166,500
6,664,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
57,502,500
& 700 euroAnhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .