PDA

View Full Version : NKYT 12 - Trao quà Trung Thu cho đồng bào Chil _ giáo xứ K'NaiMai Cồ
30-09-2015, 07:04 AM
Chương trình NKYT 12 TRĂNG THU K'NAI của diễn đàn gioitreconggiao.org (http://gioitreconggiao.org/) tổ chức tại giáo xứ K'Nai. Diễn ra vào 25-26-27/09/2015.


https://www.youtube.com/watch?v=SFP9KZa5fIs&feature=youtu.be