PDA

View Full Version : BCTC Tháng 9 năm 2015anhnguyen
08-10-2015, 09:30 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 9/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 9/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
57,502,500& 700 Euro


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7739-BCTC-Thang-8-nam-2015
Café Thánh Ca tháng 9/2015
526,000
Thầy Thoa ủng hộ 6kg café
600,000
Chi phí chương trình NKYT 12


13,838,000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7752-Bctc-noi-ket-yeu-thuong-12-Trang-thu-k-nai-26-9-2015-amp-27-9-2015-?p=26043#post26043
CỘNG PHÁT SINH
58,628,500
13,838,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
44,790,500 & 700 euro
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .