PDA

View Full Version : Ngọn LửaTin Yeu
15-10-2015, 12:47 AM
Ngọn lửa bừng cháy sáng hôm nào
Nay ngấp ngoái…

Những cơn gió
Những vùi dập
Những nghi ngờ
Những yếu đuối ....

Vùi dập

Ngọn lửa nhỏ bé kia
Muốn bùng lên
như hôm nao.....
Đó là điều nó muốn
Những cơn gió
Những vùi dập
Chưa…..

Tuy ngấp ngoái
Nó vẫn âm ỉ
Vẫn cháy

Nó không lụi
Không tàn

Nó không chịu thua gió
và những vùi dập

Nó tiếp tục âm ỉ
Tiếp tục cháy
Và sẽ cháy sáng lại…

Càng trong đêm tối
Ngọn lửa càng sáng
Dù rằng rất nhỏ

Càng lạnh
Ngọn lửa càng ấm
Dù rằng ngọn lửa rất nhỏ
vì ngọn lửa đó được thắp sáng
và bao bọc bởi Thiên Chúa.

JB. Sĩ Trọng
23-10-2015, 08:42 AM
NGỌN LỬA TIN YÊU

Ngọn lửa nhỏ bé khoan dung,
Vẫn âm ỉ cháy lặng thầm không thôi
Không thua cơn gió cuộc đời,
Càng trong đêm tối càng ngời sáng thêm
Càng lạnh, càng ấm càng êm
Càng qua giông tố, càng nên diệu kỳ
Tin yêu tỏa chiếu đường đi,
Lưu ly vẻ đẹp những gì Chúa ban…


JB. Sĩ Trọng.

P/S :Cảm ơn Tin Yêu đã tạo cảm hứng cho JB viết bài thơ trên.