PDA

View Full Version : BCTC Tháng 10 năm 2015anhnguyen
05-11-2015, 08:23 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 10/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 10/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)


NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
44,790,500 & 700 Euro

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7753-BCTC-Thang-9-nam-2015Café Thánh Ca tháng 10/2015
992,000

Mua nến , hoa ( cầu nguyện tháng 10)

271,000
CỘNG PHÁT SINH
45,782,500
271,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
45,511,500 và 700 Euro


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .