PDA

View Full Version : BCTC Tháng 11 năm 2015anhnguyen
07-12-2015, 12:16 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 11/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 11/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
45,511,500& 700 Euro


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7773-BCTC-Thang-10-nam-2015
Café Thánh ca tháng 11
704,000
CỘNG PHÁT SINH
46,215,500
SỐ DƯ CuỐI KỲ
46,215,500 và 700 Euro


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .