PDA

View Full Version : Hình NKYT 13 - Giáng Sinh Tình NgườiMai Cồ
28-12-2015, 01:37 PM
Album hình ảnh chương trình NKYT 13 - Giáng Sinh Tình Người.

Phần 1: Xuất phát, chuẩn bị và hội chợ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1133429306675508.1073741847.285182598166854&type=3

Phần 2: Văn nghệ, xổ số và phát quà Giáng Sinh

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1133898926628546.1073741848.285182598166854&type=3
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1133898926628546.1073741848.285182598166854&type=3)
Phần 3: Lửa trại, trao quà, thánh lễ, sinh hoạt

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1136638423021263.1073741849.285182598166854&type=1

Mai Cồ
28-12-2015, 01:41 PM
Hình chụp từ máy của Sang
https://www.flickr.com/photos/100043447@N08/